THU OPEN Local Charity Pr Thursday Eve Session October 17, 2019
Scores after 8 rounds Average:  72.0   Section A
Pair  Pct  Score   Section Rank   Overall Rank   MPs
             A   B   C   A   B   C
 6  64.30  92.59 A  1         1        3.06(OA) Vladimir Stemkovski - Tatyana Stemkovski
 8  57.94  83.43 A  2         2        2.30(OA) Walter Stein - Glen Anderson
 2  54.45  78.41 A  3         3        1.72(OA) Neal O'Briant - Gary Kuhn
 3  53.19  76.59 A  4         4        1.29(OA) Alan Senzel - Lee Laske
 1  51.68  74.42 A  5         5        0.97(OA) Karen Copeland - James Creech Jr
 12  50.98  73.41 A  6                 0.29(SA) Gil Vinzani - John Gripman
 10  50.29  72.42 A                        Henry Ehrenhaft - Shafik Ismail
 13  49.94  71.91 A                        Bill Robb - Susan Robb
 5  49.25  70.92 A                        Randy Poindexter - Emily Hungerford
 11  48.44  69.75 A                        Nancy Sparks - Leslie Blair
 14  46.59  67.09 A                        Ann Petro - Jack Petro
 9  42.42  61.08 A                        Robert Dunas - Reuben Schooler
 7  41.72  60.08 A                        Rebecca Fuchs - Jill Koury
 4  37.88  54.55 A                        Jaap Folmer - Linda Clayton

Local Charity P&R Thursday Eve Session October 17, 2019
Scores after 5 rounds Average:  15.0   Section B
Pair  Pct  Score   Section Rank   Overall Rank   MPs
             A   B   C   A   B   C
 4  60.43  18.13 A  1         1        1.02(OA) Leo Iking - Ken Howard
 6  54.17  16.25 A  2         2        0.77(OA) Michael Kovach - Pat Heavner
 3  53.33  16.00 A  3         3        0.57(OA) Linda Day - Susan Schlacks
 1  52.10  15.63 A                        Jason Teeter - Brian Fuchs
 5  46.67  14.00 A                        Susan West - Janet Carr
 8  45.83  13.75 A                        Scott Korbin - Michael Ross
 7  37.50  11.25 A                        Kitty Duke - Lydia Miller-Anderson

Karen Copeland - James Creech Jr
THU OPEN Local Charity Pr Stratum A Thursday Eve Session October 17, 2019
Raleigh Bridge Club 114751
Average: 72.0 Top on a Board: 6
BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE    BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE
 1  N NONE N-S 8  -510 3      13  N BOTH N-S 12 790  6
 2  E N-S N-S 8 100  3      14  E NONE N-S 12  -520 0.5
 3  S E-W N-S 8 150  4.17    15  S N-S N-S 12  -450 1.5
 4  W BOTH N-S 7  -680 3.5     16  W E-W N-S 11  -620 2.5
 5  N N-S N-S 7 140  2      17  N NONE N-S 11 280  6
 6  E E-W N-S 7 120  4      18  E N-S N-S 11  -90 2
 7  S BOTH N-S 14 -1100 0      19  S E-W N-S 10 150  0
 8  W NONE N-S 14 400  6      20  W BOTH N-S 10 100  4.5
 9  N E-W N-S 14  -620 2.5     21  N N-S N-S 10 300  4
10  E BOTH N-S 13  -620 0      22  E E-W E-W 9  -500 0.5
11  S NONE N-S 13  -200 5      23  S BOTH E-W 9 170  3
12  W N-S N-S 13 850  6      24  W NONE E-W 9 110  4.75
     TOTAL: 74.42
 SESSION SCORE: 74.42  PERCENT: 51.68 Session rank: 5(A)
                       Event rank: 5(A)
 MASTER POINTS: 0.97 Black (Overall) (Stratum A)

------------------------------------------------------------------------

Summary for Pair A 2
Neal O'Briant - Gary Kuhn
THU OPEN Local Charity Pr Stratum A Thursday Eve Session October 17, 2019
Raleigh Bridge Club 114751
Average: 72.0 Top on a Board: 6
BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE    BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE
 1  N NONE E-W 10 510  3      13  N BOTH N-S 14 620  0
 2  E N-S E-W 10 300  6      14  E NONE N-S 14  -460 3.5
 3  S E-W E-W 10  -150 1.83    15  S N-S N-S 14  -170 5
 4  W BOTH N-S 9 -1430 0.5     16  W E-W N-S 13  -680 0.5
 5  N N-S N-S 9 630  6      17  N NONE N-S 13  -120 2
 6  E E-W N-S 9 120  4      18  E N-S N-S 13 100  6
 7  S BOTH N-S 8  -100 2.5     19  S E-W N-S 12 800  6
 8  W NONE N-S 8 150  4      20  W BOTH N-S 12  -600 2
 9  N E-W N-S 8  -620 2.5     21  N N-S N-S 12 620  5.5
10  E BOTH N-S 7  -140 2.5     22  E E-W N-S 11 420  4
11  S NONE N-S 7  -480 0      23  S BOTH N-S 11  90  6
12  W N-S N-S 7  -420 1.5     24  W NONE N-S 11  90  3.58
     TOTAL: 78.41
 SESSION SCORE: 78.41  PERCENT: 54.45 Session rank: 3(A)
                       Event rank: 3(A)
 MASTER POINTS: 1.72 Black (Overall) (Stratum A)

------------------------------------------------------------------------

Summary for Pair A 3
Alan Senzel - Lee Laske
THU OPEN Local Charity Pr Stratum A Thursday Eve Session October 17, 2019
Raleigh Bridge Club 114751
Average: 72.0 Top on a Board: 6
BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE    BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE
 1  N NONE N-S 12  -510 3      13  N BOTH N-S 8 680  3.5
 2  E N-S N-S 12  50  1      14  E NONE N-S 8  -460 3.5
 3  S E-W N-S 12 130  0.67    15  S N-S N-S 8  -450 1.5
 4  W BOTH E-W 11 680  2.5     16  W E-W N-S 7 100  5.5
 5  N N-S E-W 11  -170 1.5     17  N NONE N-S 7  50  5
 6  E E-W E-W 11  -120 2      18  E N-S N-S 7  50  4
 7  S BOTH N-S 10 630  5.5     19  S E-W N-S 14 420  4
 8  W NONE N-S 10 150  4      20  W BOTH N-S 14 100  4.5
 9  N E-W N-S 10  -690 0.5     21  N N-S N-S 14  -100 2.5
10  E BOTH N-S 9 100  5      22  E E-W N-S 13  -100 0.5
11  S NONE N-S 9  -450 2.5     23  S BOTH N-S 13  -140 4
12  W N-S N-S 9 100  4      24  W NONE N-S 13 140  5.92
     TOTAL: 76.59
 SESSION SCORE: 76.59  PERCENT: 53.19 Session rank: 4(A)
                       Event rank: 4(A)
 MASTER POINTS: 1.29 Black (Overall) (Stratum A)

------------------------------------------------------------------------

Summary for Pair A 4
Jaap Folmer - Linda Clayton
THU OPEN Local Charity Pr Stratum A Thursday Eve Session October 17, 2019
Raleigh Bridge Club 114751
Average: 72.0 Top on a Board: 6
BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE    BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE
 1  N NONE N-S 7 -1010 0      13  N BOTH N-S 11 650  1
 2  E N-S N-S 7 730  6      14  E NONE N-S 11  -460 3.5
 4  W BOTH N-S 14  -650 6      15  S N-S N-S 11  -510 0
 5  N N-S N-S 14 150  3      16  W E-W N-S 10 100  5.5
 6  E E-W N-S 14 120  4      17  N NONE N-S 10  -110 3
 7  S BOTH N-S 13  -100 2.5     18  E N-S N-S 10  -100 1
 8  W NONE N-S 13  -100 0      19  S E-W N-S 9 200  2
 9  N E-W N-S 13  -690 0.5     20  W BOTH N-S 9  -630 0
10  E BOTH E-W 12 140  3.5     21  N N-S N-S 9  -500 0
11  S NONE E-W 12 450  3.5     22  E E-W N-S 8  -50 2.5
12  W N-S E-W 12  -790 1      23  S BOTH N-S 8  -200 1.5
     TOTAL: 50.00
 SESSION SCORE: 54.55  PERCENT: 37.88

------------------------------------------------------------------------

Summary for Pair A 5
Randy Poindexter - Emily Hungerford
THU OPEN Local Charity Pr Stratum A Thursday Eve Session October 17, 2019
Raleigh Bridge Club 114751
Average: 72.0 Top on a Board: 6
BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE    BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE
 1  N NONE N-S 9  -480 6      13  N BOTH E-W 13  -680 2.5
 2  E N-S N-S 9 100  3      14  E NONE E-W 13 460  2.5
 3  S E-W N-S 9 150  4.17    15  S N-S E-W 13 420  2.5
 4  W BOTH N-S 8 -1430 0.5     16  W E-W N-S 12  -620 2.5
 5  N N-S N-S 8  90  0      17  N NONE N-S 12  -100 4
 6  E E-W N-S 8 120  4      18  E N-S N-S 12  50  4
 7  S BOTH N-S 7  -100 2.5     19  S E-W N-S 11 170  1
 8  W NONE N-S 7 100  1      20  W BOTH N-S 11  -600 2
 9  N E-W N-S 7 200  6      21  N N-S N-S 11 620  5.5
10  E BOTH N-S 14  -140 2.5     22  E E-W N-S 10  -50 2.5
11  S NONE N-S 14  50  6      23  S BOTH N-S 10  -620 0
12  W N-S N-S 14  -420 1.5     24  W NONE N-S 10 120  4.75
     TOTAL: 70.92
 SESSION SCORE: 70.92  PERCENT: 49.25

------------------------------------------------------------------------

Summary for Pair A 6
Vladimir Stemkovski - Tatyana Stemkovski
THU OPEN Local Charity Pr Stratum A Thursday Eve Session October 17, 2019
Raleigh Bridge Club 114751
Average: 72.0 Top on a Board: 6
BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE    BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE
 1  N NONE N-S 11  -510 3      13  N BOTH N-S 7 680  3.5
 2  E N-S N-S 11 500  5      14  E NONE N-S 7  -150 6
 3  S E-W N-S 11 150  4.17    15  S N-S N-S 7  -420 3.5
 4  W BOTH N-S 10  -680 3.5     16  W E-W E-W 14 680  5.5
 5  N N-S N-S 10 170  4.5     17  N NONE E-W 14 140  5
 6  E E-W N-S 10  -50 1      18  E N-S E-W 14  -50 2
 7  S BOTH N-S 9 630  5.5     19  S E-W N-S 13 400  3
 8  W NONE N-S 9 150  4      20  W BOTH N-S 13 300  6
 9  N E-W N-S 9  -500 4      21  N N-S N-S 13  -100 2.5
10  E BOTH N-S 8  -140 2.5     22  E E-W N-S 12 500  5.5
11  S NONE N-S 8  -450 2.5     23  S BOTH N-S 12  -100 5
12  W N-S N-S 8  -100 3      24  W NONE N-S 12  50  2.42
     TOTAL: 92.59
 SESSION SCORE: 92.59  PERCENT: 64.30 Session rank: 1(A)
                       Event rank: 1(A)
 MASTER POINTS: 3.06 Black (Overall) (Stratum A)

------------------------------------------------------------------------

Summary for Pair A 7
Rebecca Fuchs - Jill Koury
THU OPEN Local Charity Pr Stratum A Thursday Eve Session October 17, 2019
Raleigh Bridge Club 114751
Average: 72.0 Top on a Board: 6
BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE    BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE
 1  N NONE E-W 4 1010  6      14  E NONE E-W 6 150  0
 2  E N-S E-W 4  -730 0      15  S N-S E-W 6 420  2.5
 4  W BOTH E-W 1 680  2.5     16  W E-W E-W 3  -100 0.5
 5  N N-S E-W 1  -140 4      17  N NONE E-W 3  -50 1
 6  E E-W E-W 1  -120 2      18  E N-S E-W 3  -50 2
 7  S BOTH E-W 5 100  3.5     19  S E-W E-W 8  -500 1
 8  W NONE E-W 5  -100 5      20  W BOTH E-W 8 600  4
 9  N E-W E-W 5  -200 0      21  N N-S E-W 8 200  5
10  E BOTH E-W 2 140  3.5     22  E E-W N-S 14  -100 0.5
11  S NONE E-W 2 480  6      23  S BOTH N-S 14  -200 1.5
12  W N-S E-W 2 420  4.5     24  W NONE N-S 14  -150 0.08
13  N BOTH E-W 6  -680 2.5
     TOTAL: 57.58
 SESSION SCORE: 60.08  PERCENT: 41.72

------------------------------------------------------------------------

Summary for Pair A 8
Walter Stein - Glen Anderson
THU OPEN Local Charity Pr Stratum A Thursday Eve Session October 17, 2019
Raleigh Bridge Club 114751
Average: 72.0 Top on a Board: 6
BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE    BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE
 1  N NONE E-W 1 510  3      13  N BOTH E-W 3  -680 2.5
 2  E N-S E-W 1  -100 3      14  E NONE E-W 3 460  2.5
 3  S E-W E-W 1  -150 1.83    15  S N-S E-W 3 450  4.5
 4  W BOTH E-W 5 1430  5.5     16  W E-W E-W 9 500  2
 5  N N-S E-W 5  -90 6      17  N NONE E-W 9 150  6
 6  E E-W E-W 5  -120 2      18  E N-S E-W 9 120  6
 7  S BOTH E-W 2 100  3.5     19  S E-W N-S 7 500  5
 8  W NONE E-W 2  -150 2      20  W BOTH N-S 7  -600 2
 9  N E-W E-W 2 620  3.5     21  N N-S N-S 7  -200 1
10  E BOTH E-W 6 140  3.5     22  E E-W E-W 4  50  3.5
11  S NONE E-W 6 450  3.5     23  S BOTH E-W 4 200  4.5
12  W N-S E-W 6 100  3      24  W NONE E-W 4 AVE+  3.6
     TOTAL: 83.43
 SESSION SCORE: 83.43  PERCENT: 57.94 Session rank: 2(A)
                       Event rank: 2(A)
 MASTER POINTS: 2.30 Black (Overall) (Stratum A)

------------------------------------------------------------------------

Summary for Pair A 9
Robert Dunas - Reuben Schooler
THU OPEN Local Charity Pr Stratum A Thursday Eve Session October 17, 2019
Raleigh Bridge Club 114751
Average: 72.0 Top on a Board: 6
BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE    BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE
 1  N NONE E-W 5 480  0      13  N BOTH E-W 10  -680 2.5
 2  E N-S E-W 5  -100 3      14  E NONE E-W 10 520  5.5
 3  S E-W E-W 5  -150 1.83    15  S N-S E-W 10  -50 0
 4  W BOTH E-W 2 1430  5.5     16  W E-W N-S 8  -500 4
 5  N N-S E-W 2  -630 0      17  N NONE N-S 8  -150 0
 6  E E-W E-W 2  -120 2      18  E N-S N-S 8  -120 0
 7  S BOTH E-W 6  -630 0.5     19  S E-W E-W 4  -200 4
 8  W NONE E-W 6  -150 2      20  W BOTH E-W 4 630  6
 9  N E-W E-W 6 500  2      21  N N-S E-W 4 500  6
10  E BOTH E-W 3  -100 1      22  E E-W N-S 1 500  5.5
11  S NONE E-W 3 450  3.5     23  S BOTH N-S 1  -170 3
12  W N-S E-W 3  -100 2      24  W NONE N-S 1  -110 1.25
     TOTAL: 61.08
 SESSION SCORE: 61.08  PERCENT: 42.42

------------------------------------------------------------------------

Summary for Pair A 10
Henry Ehrenhaft - Shafik Ismail
THU OPEN Local Charity Pr Stratum A Thursday Eve Session October 17, 2019
Raleigh Bridge Club 114751
Average: 72.0 Top on a Board: 6
BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE    BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE
 1  N NONE N-S 2  -510 3      13  N BOTH N-S 9 680  3.5
 2  E N-S N-S 2  -300 0      14  E NONE N-S 9  -520 0.5
 3  S E-W N-S 2 150  4.17    15  S N-S N-S 9  50  6
 4  W BOTH E-W 6 680  2.5     16  W E-W E-W 4  -100 0.5
 5  N N-S E-W 6  -170 1.5     17  N NONE E-W 4 110  3
 6  E E-W E-W 6  50  5      18  E N-S E-W 4 100  5
 7  S BOTH E-W 3  -630 0.5     19  S E-W E-W 1  -150 6
 8  W NONE E-W 3  -150 2      20  W BOTH E-W 1  -100 1.5
 9  N E-W E-W 3 690  5.5     21  N N-S E-W 1  -300 2
10  E BOTH E-W 11  -670 0      22  E E-W E-W 5  50  3.5
11  S NONE E-W 11 450  3.5     23  S BOTH E-W 5 620  6
12  W N-S E-W 11 450  6      24  W NONE E-W 5  -120 1.25
     TOTAL: 72.42
 SESSION SCORE: 72.42  PERCENT: 50.29

------------------------------------------------------------------------

Summary for Pair A 11
Nancy Sparks - Leslie Blair
THU OPEN Local Charity Pr Stratum A Thursday Eve Session October 17, 2019
Raleigh Bridge Club 114751
Average: 72.0 Top on a Board: 6
BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE    BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE
 1  N NONE E-W 6 510  3      13  N BOTH E-W 4  -650 5
 2  E N-S E-W 6  -500 1      14  E NONE E-W 4 460  2.5
 3  S E-W E-W 6  -150 1.83    15  S N-S E-W 4 510  6
 4  W BOTH N-S 3  -680 3.5     16  W E-W E-W 1 620  3.5
 5  N N-S N-S 3 170  4.5     17  N NONE E-W 1  -280 0
 6  E E-W N-S 3 120  4      18  E N-S E-W 1  90  4
 7  S BOTH E-W 12 100  3.5     19  S E-W E-W 5  -170 5
 8  W NONE E-W 12  -120 4      20  W BOTH E-W 5 600  4
 9  N E-W E-W 12 300  1      21  N N-S E-W 5  -620 0.5
10  E BOTH N-S 10 670  6      22  E E-W E-W 2  -420 2
11  S NONE N-S 10  -450 2.5     23  S BOTH E-W 2  -90 0
12  W N-S N-S 10  -450 0      24  W NONE E-W 2  -90 2.42
     TOTAL: 69.75
 SESSION SCORE: 69.75  PERCENT: 48.44

------------------------------------------------------------------------

Summary for Pair A 12
Gil Vinzani - John Gripman
THU OPEN Local Charity Pr Stratum A Thursday Eve Session October 17, 2019
Raleigh Bridge Club 114751
Average: 72.0 Top on a Board: 6
BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE    BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE
 1  N NONE E-W 3 510  3      13  N BOTH E-W 1  -790 0
 2  E N-S E-W 3  -50 5      14  E NONE E-W 1 520  5.5
 3  S E-W E-W 3  -130 5.33    15  S N-S E-W 1 450  4.5
 4  W BOTH E-W 13 680  2.5     16  W E-W E-W 5 620  3.5
 5  N N-S E-W 13  -120 5      17  N NONE E-W 5 100  2
 6  E E-W E-W 13 110  6      18  E N-S E-W 5  -50 2
 7  S BOTH N-S 11  -100 2.5     19  S E-W E-W 2  -800 0
 8  W NONE N-S 11 120  2      20  W BOTH E-W 2 600  4
 9  N E-W N-S 11  -300 5      21  N N-S E-W 2  -620 0.5
10  E BOTH N-S 4  -140 2.5     22  E E-W E-W 6  -500 0.5
11  S NONE N-S 4  -450 2.5     23  S BOTH E-W 6 100  1
12  W N-S N-S 4 790  5      24  W NONE E-W 6  -50 3.58
     TOTAL: 73.41
 SESSION SCORE: 73.41  PERCENT: 50.98 Session rank: 6(A)
 MASTER POINTS: 0.29 Black (Session) (Stratum A)

------------------------------------------------------------------------

Summary for Pair A 13
Bill Robb - Susan Robb
THU OPEN Local Charity Pr Stratum A Thursday Eve Session October 17, 2019
Raleigh Bridge Club 114751
Average: 72.0 Top on a Board: 6
BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE    BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE
 1  N NONE E-W 14 510  3      13  N BOTH N-S 5 680  3.5
 2  E N-S E-W 14  -100 3      14  E NONE N-S 5  -460 3.5
 3  S E-W E-W 14  -130 5.33    15  S N-S N-S 5  -420 3.5
 4  W BOTH N-S 12  -680 3.5     16  W E-W E-W 2 680  5.5
 5  N N-S N-S 12 120  1      17  N NONE E-W 2 120  4
 6  E E-W N-S 12  -110 0      18  E N-S E-W 2  -100 0
 7  S BOTH E-W 4 100  3.5     19  S E-W E-W 6  -400 3
 8  W NONE E-W 4 100  6      20  W BOTH E-W 6  -300 0
 9  N E-W E-W 4 690  5.5     21  N N-S E-W 6 100  3.5
10  E BOTH E-W 1 620  6      22  E E-W E-W 3 100  5.5
11  S NONE E-W 1 200  1      23  S BOTH E-W 3 140  2
12  W N-S E-W 1  -850 0      24  W NONE E-W 3  -140 0.08
     TOTAL: 71.91
 SESSION SCORE: 71.91  PERCENT: 49.94

------------------------------------------------------------------------

Summary for Pair A 14
Ann Petro - Jack Petro
THU OPEN Local Charity Pr Stratum A Thursday Eve Session October 17, 2019
Raleigh Bridge Club 114751
Average: 72.0 Top on a Board: 6
BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE    BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE
 1  N NONE N-S 13  -510 3      13  N BOTH E-W 2  -620 6
 2  E N-S N-S 13 100  3      14  E NONE E-W 2 460  2.5
 3  S E-W N-S 13 130  0.67    15  S N-S E-W 2 170  1
 4  W BOTH E-W 4 650  0      16  W E-W N-S 6  -680 0.5
 5  N N-S E-W 4  -150 3      17  N NONE N-S 6  -140 1
 6  E E-W E-W 4  -120 2      18  E N-S N-S 6  50  4
 7  S BOTH E-W 1 1100  6      19  S E-W E-W 3  -420 2
 8  W NONE E-W 1  -400 0      20  W BOTH E-W 3  -100 1.5
 9  N E-W E-W 1 620  3.5     21  N N-S E-W 3 100  3.5
10  E BOTH E-W 5 140  3.5     22  E E-W E-W 7 100  5.5
11  S NONE E-W 5  -50 0      23  S BOTH E-W 7 200  4.5
12  W N-S E-W 5 420  4.5     24  W NONE E-W 7 150  5.92
     TOTAL: 67.09
 SESSION SCORE: 67.09  PERCENT: 46.59

------------------------------------------------------------------------

Summary for Pair B 1
Jason Teeter - Brian Fuchs
Local Charity P&R Stratum A Thursday Eve Session October 17, 2019
Raleigh Bridge Club 114751
Average: 15.0 Top on a Board: 2
BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE    BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE
 1  N NONE E-W 8 480  1.5     7  S BOTH E-W 7 100  2
 2  E N-S E-W 8 300  2      8  W NONE E-W 7  -150 2
 3  S E-W E-W 8  -180 0      9  N E-W E-W 7 150  0
 4  W BOTH N-S 3  -680 1      10  E BOTH E-W 6  -100 0
 5  N N-S N-S 3 150  1.5     11  S NONE E-W 6 450  1.5
 6  E E-W N-S 3  90  0      12  W N-S E-W 6 140  1
     TOTAL: 12.50
 SESSION SCORE: 15.63  PERCENT: 52.10

------------------------------------------------------------------------

Summary for Pair B 3
Linda Day - Susan Schlacks
Local Charity P&R Stratum A Thursday Eve Session October 17, 2019
Raleigh Bridge Club 114751
Average: 15.0 Top on a Board: 2
BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE    BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE
 1  N NONE N-S 4 480  2      9  N E-W E-W 8 620  1
 2  E N-S N-S 4 110  2      10  E BOTH N-S 5  -620 0
 3  S E-W N-S 4 130  1      11  S NONE N-S 5 100  2
 4  W BOTH E-W 1 680  1      12  W N-S N-S 5  -110 2
 5  N N-S E-W 1  -150 0.5     13  N BOTH N-S 7 170  1.5
 6  E E-W E-W 1  -90 2      14  E NONE N-S 7  -210 1
 7  S BOTH E-W 8  -630 0      15  S N-S N-S 7  -420 0
 8  W NONE E-W 8  -430 0
     TOTAL: 16.00
 SESSION SCORE: 16.00  PERCENT: 53.33 Session rank: 3(A)
                       Event rank: 3(A)
 MASTER POINTS: 0.57 Black (Overall) (Stratum A)

------------------------------------------------------------------------

Summary for Pair B 4
Leo Iking - Ken Howard
Local Charity P&R Stratum A Thursday Eve Session October 17, 2019
Raleigh Bridge Club 114751
Average: 15.0 Top on a Board: 2
BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE    BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE
 1  N NONE E-W 3  -480 0      10  E BOTH E-W 8 170  1
 2  E N-S E-W 3  -110 0      11  S NONE E-W 8 450  1.5
 3  S E-W E-W 3  -130 1      12  W N-S E-W 8 420  2
 4  W BOTH N-S 5  -650 2      13  N BOTH N-S 6 170  1.5
 5  N N-S N-S 5 150  1.5     14  E NONE N-S 6  -150 2
 6  E E-W N-S 5 140  1      15  S N-S N-S 6  -400 1
     TOTAL: 14.50
 SESSION SCORE: 18.13  PERCENT: 60.43 Session rank: 1(A)
                       Event rank: 1(A)
 MASTER POINTS: 1.02 Black (Overall) (Stratum A)

------------------------------------------------------------------------

Summary for Pair B 5
Susan West - Janet Carr
Local Charity P&R Stratum A Thursday Eve Session October 17, 2019
Raleigh Bridge Club 114751
Average: 15.0 Top on a Board: 2
BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE    BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE
 1  N NONE E-W 7 480  1.5     9  N E-W N-S 6  -660 0
 2  E N-S E-W 7 100  1      10  E BOTH E-W 3 620  2
 3  S E-W E-W 7  -110 2      11  S NONE E-W 3  -100 0
 4  W BOTH E-W 4 650  0      12  W N-S E-W 3 110  0
 5  N N-S E-W 4  -150 0.5     13  N BOTH E-W 8 100  2
 6  E E-W E-W 4  -140 1      14  E NONE E-W 8 460  2
 7  S BOTH N-S 6 180  1      15  S N-S E-W 8  -150 0
 8  W NONE N-S 6 400  1
     TOTAL: 14.00
 SESSION SCORE: 14.00  PERCENT: 46.67

------------------------------------------------------------------------

Summary for Pair B 6
Michael Kovach - Pat Heavner
Local Charity P&R Stratum A Thursday Eve Session October 17, 2019
Raleigh Bridge Club 114751
Average: 15.0 Top on a Board: 2
BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE    BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE
 4  W BOTH E-W 7 1430  2      10  E BOTH N-S 1 100  2
 5  N N-S E-W 7 100  2      11  S NONE N-S 1  -450 0.5
 6  E E-W E-W 7  -150 0      12  W N-S N-S 1  -140 1
 7  S BOTH E-W 5  -180 1      13  N BOTH E-W 4  -170 0.5
 8  W NONE E-W 5  -400 1      14  E NONE E-W 4 150  0
 9  N E-W E-W 5 660  2      15  S N-S E-W 4 400  1
     TOTAL: 13.00
 SESSION SCORE: 16.25  PERCENT: 54.17 Session rank: 2(A)
                       Event rank: 2(A)
 MASTER POINTS: 0.77 Black (Overall) (Stratum A)

------------------------------------------------------------------------

Summary for Pair B 7
Kitty Duke - Lydia Miller-Anderson
Local Charity P&R Stratum A Thursday Eve Session October 17, 2019
Raleigh Bridge Club 114751
Average: 15.0 Top on a Board: 2
BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE    BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE
 1  N NONE N-S 5  -480 0.5     7  S BOTH N-S 1  -100 0
 2  E N-S N-S 5  -100 1      8  W NONE N-S 1 150  0
 3  S E-W N-S 5 110  0      9  N E-W N-S 1  -150 2
 4  W BOTH N-S 6 -1430 0      13  N BOTH E-W 3  -170 0.5
 5  N N-S N-S 6  -100 0      14  E NONE E-W 3 210  1
 6  E E-W N-S 6 150  2      15  S N-S E-W 3 420  2
     TOTAL:  9.00
 SESSION SCORE: 11.25  PERCENT: 37.50

------------------------------------------------------------------------

Summary for Pair B 8
Scott Korbin - Michael Ross
Local Charity P&R Stratum A Thursday Eve Session October 17, 2019
Raleigh Bridge Club 114751
Average: 15.0 Top on a Board: 2
BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE    BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE
 1  N NONE N-S 1  -480 0.5     10  E BOTH N-S 4  -170 1
 2  E N-S N-S 1  -300 0      11  S NONE N-S 4  -450 0.5
 3  S E-W N-S 1 180  2      12  W N-S N-S 4  -420 0
 7  S BOTH N-S 3 630  2      13  N BOTH N-S 5  -100 0
 8  W NONE N-S 3 430  2      14  E NONE N-S 5  -460 0
 9  N E-W N-S 3  -620 1      15  S N-S N-S 5 150  2
     TOTAL: 11.00
 SESSION SCORE: 13.75  PERCENT: 45.83

------------------------------------------------------------------------

Board 1
North Deals
None Vul
J
A Q 6 2
7 6 3 2
10 8 7 4
A 9 6 5 2
8 7
A K 5
K Q J
N
WE
S
K Q 10 8 4 3
9
J
A 9 6 3 2
7
K J 10 5 4 3
Q 10 9 8 4
5

EW 6; EW 6; NS 2; NS 3; EW 1N; Par −800: NS 7×−4

ContractScoreMatchpointsPairPair
   N-SE-WN-SE-WN-SE-W
5 E64806.000.00A5-Poindexter-HungerfordA9-Dunas-Schooler
5 E75103.003.00A1-Copeland-Creech JrA8-Stein-Anderson
4 E75103.003.00A3-Senzel-LaskeA12-Vinzani-Gripman
5 E75103.003.00A6-Stemkovski-StemkovskiA11-Sparks-Blair
5 E75103.003.00A10-Ehrenhaft-IsmailA2-O'Briant-Kuhn
5 E75103.003.00A14-Petro-PetroA13-Robb-Robb
6 E710100.006.00A4-Folmer-ClaytonA7-Fuchs-Koury
4 N64802.000.00B3-Day-SchlacksB4-Iking-Howard
4 E64800.501.50B7-Duke-Miller-AndersonB5-West-Carr
4 E64800.501.50B8-Korbin-RossB1-Teeter-Fuchs

Board 2
East Deals
N-S Vul
K 7
A Q J 8
Q 10 9 4 3
Q 8
J 8 3 2
7 3 2
A J 7 2
J 4
N
WE
S
4
K 10 6 5 4
5
A K 9 6 5 3
A Q 10 9 6 5
9
K 8 6
10 7 2

EW 3; NS 4; NS 2; NS 1N; EW 2; Par +100: EW 4×−1

ContractScoreMatchpointsPairPair
   N-SE-WN-SE-WN-SE-W
3 ×S37306.000.00A4-Folmer-ClaytonA7-Fuchs-Koury
4 ×E−35005.001.00A6-Stemkovski-StemkovskiA11-Sparks-Blair
3 ×E−11003.003.00A1-Copeland-Creech JrA8-Stein-Anderson
4 ×E−11003.003.00A5-Poindexter-HungerfordA9-Dunas-Schooler
4 ×E−11003.003.00A14-Petro-PetroA13-Robb-Robb
4 E−1501.005.00A3-Senzel-LaskeA12-Vinzani-Gripman
3 NTN−33000.006.00A10-Ehrenhaft-IsmailA2-O'Briant-Kuhn
1 S21102.000.00B3-Day-SchlacksB4-Iking-Howard
3 S−11001.001.00B7-Duke-Miller-AndersonB5-West-Carr
3 NTN−33000.002.00B8-Korbin-RossB1-Teeter-Fuchs

Board 3
South Deals
E-W Vul
K
K 7 6 5
A K 10 9 8 5
A 4
Q 8 5
A Q J
J 7 2
K Q 8 2
N
WE
S
J 10 4 3 2
9 4 3 2
6 3
10 6
A 9 7 6
10 8
Q 4
J 9 7 5 3

NS 4N; NS 3; NS 4; NS 3; NS 1; Par +430

ContractScoreMatchpointsPairPair
   N-SE-WN-SE-WN-SE-W
2 S51504.171.83A1-Copeland-Creech JrA8-Stein-Anderson
2 N51504.171.83A5-Poindexter-HungerfordA9-Dunas-Schooler
2 S51504.171.83A6-Stemkovski-StemkovskiA11-Sparks-Blair
3 N51504.171.83A10-Ehrenhaft-IsmailA2-O'Briant-Kuhn
3 N41300.675.33A3-Senzel-LaskeA12-Vinzani-Gripman
3 S41300.675.33A14-Petro-PetroA13-Robb-Robb
2 NTN41802.000.00B8-Korbin-RossB1-Teeter-Fuchs
3 N41301.001.00B3-Day-SchlacksB4-Iking-Howard
3 N31100.002.00B7-Duke-Miller-AndersonB5-West-Carr

Board 4
West Deals
Both Vul
6 4 2
9
A 9 6
K 8 7 4 3 2
A 8 3
A 8 3 2
K Q 10 8
J 5
N
WE
S
K Q J 5
K Q 6 5 4
4 2
A 10
10 9 7
J 10 7
J 7 5 3
Q 9 6

EW 6; EW 5; EW 4N; EW 4; EW 1; Par −1430

ContractScoreMatchpointsPairPair
   N-SE-WN-SE-WN-SE-W
4 E56506.000.00A4-Folmer-ClaytonA14-Petro-Petro
4 E66803.502.50A1-Copeland-Creech JrA7-Fuchs-Koury
4 E66803.502.50A6-Stemkovski-StemkovskiA10-Ehrenhaft-Ismail
4 E66803.502.50A11-Sparks-BlairA3-Senzel-Laske
5 E66803.502.50A13-Robb-RobbA12-Vinzani-Gripman
6 E614300.505.50A2-O'Briant-KuhnA9-Dunas-Schooler
6 E614300.505.50A5-Poindexter-HungerfordA8-Stein-Anderson
4 E56502.000.00B4-Iking-HowardB5-West-Carr
4 E66801.001.00B1-Teeter-FuchsB3-Day-Schlacks
6 E614300.002.00B7-Duke-Miller-AndersonB6-Kovach-Heavner

Board 5
North Deals
N-S Vul
10 6
K 7 4 2
A K 10 6
K 10 2
Q 8 2
A J 5 3
Q 9 5
9 6 3
N
WE
S
K 7 4
Q 10 9 6
8 7 4
A 8 4
A J 9 5 3
8
J 3 2
Q J 7 5

NS 4; NS 4; NS 4; NS 2N; NS 2; Par +620

ContractScoreMatchpointsPairPair
   N-SE-WN-SE-WN-SE-W
3 NTN46306.000.00A2-O'Briant-KuhnA9-Dunas-Schooler
2 N41704.501.50A6-Stemkovski-StemkovskiA10-Ehrenhaft-Ismail
2 S41704.501.50A11-Sparks-BlairA3-Senzel-Laske
1 NTN31503.003.00A4-Folmer-ClaytonA14-Petro-Petro
2 S31402.004.00A1-Copeland-Creech JrA7-Fuchs-Koury
2 NTN21201.005.00A13-Robb-RobbA12-Vinzani-Gripman
1 NTN1900.006.00A5-Poindexter-HungerfordA8-Stein-Anderson
1 NTN31501.500.50B1-Teeter-FuchsB3-Day-Schlacks
3 W−31501.500.50B4-Iking-HowardB5-West-Carr
2 S−11000.002.00B7-Duke-Miller-AndersonB6-Kovach-Heavner

Board 6
East Deals
E-W Vul
K Q J 6
K J 6
A J 8
10 7 5
4 3
A 10 4 3 2
5 4
A 9 3 2
N
WE
S
A 9 8 5
Q 9 7
10 7 6 2
K J
10 7 2
8 5
K Q 9 3
Q 8 6 4

NS 2; EW 2; NS 2; NS 1; Par +110

ContractScoreMatchpointsPairPair
   N-SE-WN-SE-WN-SE-W
1 NTN21204.002.00A1-Copeland-Creech JrA7-Fuchs-Koury
1 NTN21204.002.00A2-O'Briant-KuhnA9-Dunas-Schooler
1 NTN21204.002.00A4-Folmer-ClaytonA14-Petro-Petro
1 NTN21204.002.00A5-Poindexter-HungerfordA8-Stein-Anderson
1 NTN21204.002.00A11-Sparks-BlairA3-Senzel-Laske
1 NTN−1501.005.00A6-Stemkovski-StemkovskiA10-Ehrenhaft-Ismail
2 W21100.006.00A13-Robb-RobbA12-Vinzani-Gripman
1 NTN31502.000.00B7-Duke-Miller-AndersonB6-Kovach-Heavner
2 N31401.001.00B4-Iking-HowardB5-West-Carr
1 NTN1900.002.00B1-Teeter-FuchsB3-Day-Schlacks

Board 7
South Deals
Both Vul
K 10 9
9 6 4
K Q J
A Q 7 5
8
A J 7
A 8 7 6 5 3
8 4 3
N
WE
S
J 5 4 3 2
K 5
10 9 2
9 6 2
A Q 7 6
Q 10 8 3 2
4
K J 10

NS 3N; NS 3; NS 3; NS 3; EW 1; Par +600

ContractScoreMatchpointsPairPair
   N-SE-WN-SE-WN-SE-W
3 NTN46305.500.50A3-Senzel-LaskeA10-Ehrenhaft-Ismail
3 NTN46305.500.50A6-Stemkovski-StemkovskiA9-Dunas-Schooler
4 S−11002.503.50A2-O'Briant-KuhnA8-Stein-Anderson
4 S−11002.503.50A4-Folmer-ClaytonA13-Robb-Robb
4 S−11002.503.50A5-Poindexter-HungerfordA7-Fuchs-Koury
4 S−11002.503.50A12-Vinzani-GripmanA11-Sparks-Blair
7 ×S−411000.006.00A1-Copeland-Creech JrA14-Petro-Petro
3 NTN46302.000.00B8-Korbin-RossB3-Day-Schlacks
2 NTN41801.001.00B5-West-CarrB6-Kovach-Heavner
4 S−11000.002.00B7-Duke-Miller-AndersonB1-Teeter-Fuchs

Board 8
West Deals
None Vul
10 8
K 8 5 4
Q 3
Q J 9 6 3
Q 9 5 4 3
10 9 7 6
6 4
K 7
N
WE
S
K 6 2
J 3 2
A K 8 7
8 4 2
A J 7
A Q
J 10 9 5 2
A 10 5

NS 3N; S 2; NS 3; NS 3; N 1; Par +400

ContractScoreMatchpointsPairPair
   N-SE-WN-SE-WN-SE-W
3 NTS34006.000.00A1-Copeland-Creech JrA14-Petro-Petro
2 NTS31504.002.00A2-O'Briant-KuhnA8-Stein-Anderson
1 NTS31504.002.00A3-Senzel-LaskeA10-Ehrenhaft-Ismail
2 NTS31504.002.00A6-Stemkovski-StemkovskiA9-Dunas-Schooler
2 NTS21202.004.00A12-Vinzani-GripmanA11-Sparks-Blair
2 ×W−11001.005.00A5-Poindexter-HungerfordA7-Fuchs-Koury
2 NTS−21000.006.00A4-Folmer-ClaytonA13-Robb-Robb
3 NTS44302.000.00B8-Korbin-RossB3-Day-Schlacks
3 NTS34001.001.00B5-West-CarrB6-Kovach-Heavner
2 NTS31500.002.00B7-Duke-Miller-AndersonB1-Teeter-Fuchs

Board 9
North Deals
E-W Vul
K J 9 7 3 2
J
A Q 9 8 4
8
5
A K Q 10
6 3
Q 10 9 6 4 3
N
WE
S
A Q 10 4
8 6 4
K 7
A K 7 2
8 6
9 7 5 3 2
J 10 5 2
J 5

EW 6N; EW 6; EW 5; EW 1; NS 1; Par −1400: NS 7×−6

ContractScoreMatchpointsPairPair
   N-SE-WN-SE-WN-SE-W
4 W−22006.000.00A5-Poindexter-HungerfordA7-Fuchs-Koury
3 ×N−23005.001.00A12-Vinzani-GripmanA11-Sparks-Blair
4 ×N−35004.002.00A6-Stemkovski-StemkovskiA9-Dunas-Schooler
5 W66202.503.50A1-Copeland-Creech JrA14-Petro-Petro
5 W66202.503.50A2-O'Briant-KuhnA8-Stein-Anderson
3 NTE66900.505.50A3-Senzel-LaskeA10-Ehrenhaft-Ismail
3 NTE66900.505.50A4-Folmer-ClaytonA13-Robb-Robb
3 N−31502.000.00B7-Duke-Miller-AndersonB1-Teeter-Fuchs
5 W66201.001.00B8-Korbin-RossB3-Day-Schlacks
3 NTE56600.002.00B5-West-CarrB6-Kovach-Heavner

Board 10
East Deals
Both Vul
5 4
10 6 4
7 5 4
K Q J 10 2
K 6 3
A 9 8
K 9 6 3
9 8 5
N
WE
S
Q 9
K Q J 7 3
A Q 10
6 4 3
A J 10 8 7 2
5 2
J 8 2
A 7

EW 3; EW 3; EW 1N; NS 1; EW 1; Par −140

ContractScoreMatchpointsPairPair
   N-SE-WN-SE-WN-SE-W
2 ×S26706.000.00A11-Sparks-BlairA10-Ehrenhaft-Ismail
4 E−11005.001.00A3-Senzel-LaskeA9-Dunas-Schooler
2 E31402.503.50A2-O'Briant-KuhnA7-Fuchs-Koury
2 E31402.503.50A5-Poindexter-HungerfordA14-Petro-Petro
3 E31402.503.50A6-Stemkovski-StemkovskiA8-Stein-Anderson
3 E31402.503.50A12-Vinzani-GripmanA4-Folmer-Clayton
4 E46200.006.00A1-Copeland-Creech JrA13-Robb-Robb
4 E−11002.000.00B6-Kovach-HeavnerB1-Teeter-Fuchs
3 E41701.001.00B8-Korbin-RossB4-Iking-Howard
3 N46200.002.00B3-Day-SchlacksB5-West-Carr

Board 11
South Deals
None Vul
8 4
J 9 7 3 2
9 6 3
10 8 7
Q J 3 2
K 10 5 4
A K
A J 4
N
WE
S
K 10 9 7 6
Q
Q J 10 8 5 2
2
A 5
A 8 6
7 4
K Q 9 6 5 3

EW 5; EW 3N; EW 5; EW 1; NS 1; Par −450

ContractScoreMatchpointsPairPair
   N-SE-WN-SE-WN-SE-W
3 NTW−1506.000.00A5-Poindexter-HungerfordA14-Petro-Petro
3 E52005.001.00A1-Copeland-Creech JrA13-Robb-Robb
4 E54502.503.50A3-Senzel-LaskeA9-Dunas-Schooler
4 W54502.503.50A6-Stemkovski-StemkovskiA8-Stein-Anderson
4 W54502.503.50A11-Sparks-BlairA10-Ehrenhaft-Ismail
4 E54502.503.50A12-Vinzani-GripmanA4-Folmer-Clayton
4 E64800.006.00A2-O'Briant-KuhnA7-Fuchs-Koury
3 E51002.000.00B3-Day-SchlacksB5-West-Carr
4 W54500.501.50B6-Kovach-HeavnerB1-Teeter-Fuchs
4 W54500.501.50B8-Korbin-RossB4-Iking-Howard

Board 12
West Deals
N-S Vul
Q J 9 3
K Q 10 2
A J 10 8 7
5
K J 7 5 4 3
A J 8 6
Q 4
N
WE
S
A K 6
A 8 6 2
9 5 3
9 6 2
10 8 7 4 2
Q 10 9
7 4
K 5 3

NS 4; EW 3; EW 2N; EW 2; NS 2; Par +300: EW 4N×−2; EW 5×−2

ContractScoreMatchpointsPairPair
   N-SE-WN-SE-WN-SE-W
5 ×S58506.000.00A1-Copeland-Creech JrA13-Robb-Robb
4 ×S47905.001.00A12-Vinzani-GripmanA4-Folmer-Clayton
5 ×W−11004.002.00A3-Senzel-LaskeA9-Dunas-Schooler
4 S−11003.003.00A6-Stemkovski-StemkovskiA8-Stein-Anderson
4 W44201.504.50A2-O'Briant-KuhnA7-Fuchs-Koury
4 W44201.504.50A5-Poindexter-HungerfordA14-Petro-Petro
4 W54500.006.00A11-Sparks-BlairA10-Ehrenhaft-Ismail
3 NTE31102.000.00B3-Day-SchlacksB5-West-Carr
2 W31401.001.00B6-Kovach-HeavnerB1-Teeter-Fuchs
4 W44200.002.00B8-Korbin-RossB4-Iking-Howard

Board 13
North Deals
Both Vul
A K Q 8 6 5
5 2
Q J 10 3 2
J 3
K Q J 9 8 6
8 6 4
K 3
N
WE
S
9 4
A 10 7
A 7 5
Q 8 7 4 2
10 7 2
4 3
K 9
A J 10 9 6 5

NS 4; NS 4; W 2; W 1N; NS 2; E 1; Par +620

ContractScoreMatchpointsPairPair
   N-SE-WN-SE-WN-SE-W
4 ×N47906.000.00A1-Copeland-Creech JrA12-Vinzani-Gripman
4 N66803.502.50A3-Senzel-LaskeA8-Stein-Anderson
4 N66803.502.50A6-Stemkovski-StemkovskiA7-Fuchs-Koury
4 N66803.502.50A10-Ehrenhaft-IsmailA9-Dunas-Schooler
4 N66803.502.50A13-Robb-RobbA5-Poindexter-Hungerford
4 N56501.005.00A4-Folmer-ClaytonA11-Sparks-Blair
4 N46200.006.00A2-O'Briant-KuhnA14-Petro-Petro
3 N41701.500.50B3-Day-SchlacksB7-Duke-Miller-Anderson
3 N41701.500.50B4-Iking-HowardB6-Kovach-Heavner
5 N−11000.002.00B8-Korbin-RossB5-West-Carr

Board 14
East Deals
None Vul
A K 10 6 2
J 9 8 4
Q 8 3
J
Q J 7
A K Q
A J 9 6
10 5 3
N
WE
S
5 4
10 6
K 10 2
A K Q 9 6 2
9 8 3
7 5 3 2
7 5 4
8 7 4

EW 5N; EW 5; EW 5; EW 3; EW 2; Par −460

ContractScoreMatchpointsPairPair
   N-SE-WN-SE-WN-SE-W
4 E51506.000.00A6-Stemkovski-StemkovskiA7-Fuchs-Koury
3 NTW54603.502.50A2-O'Briant-KuhnA14-Petro-Petro
3 NTE54603.502.50A3-Senzel-LaskeA8-Stein-Anderson
3 NTW54603.502.50A4-Folmer-ClaytonA11-Sparks-Blair
3 NTW54603.502.50A13-Robb-RobbA5-Poindexter-Hungerford
3 NTW75200.505.50A1-Copeland-Creech JrA12-Vinzani-Gripman
3 NTW75200.505.50A10-Ehrenhaft-IsmailA9-Dunas-Schooler
3 E51502.000.00B4-Iking-HowardB6-Kovach-Heavner
2 NTW52101.001.00B3-Day-SchlacksB7-Duke-Miller-Anderson
3 NTW54600.002.00B8-Korbin-RossB5-West-Carr

Board 15
South Deals
N-S Vul
10 5 2
5 3 2
K J 10 8
J 10 2
A Q J 8 7 6 3
Q
Q 3
9 6 4
N
WE
S
4
A K 10 8 7 4
9 7 4
A K 5
K 9
J 9 6
A 6 5 2
Q 8 7 3

EW 5; EW 4; EW 3N; EW 2; EW 1; Par −450

ContractScoreMatchpointsPairPair
   N-SE-WN-SE-WN-SE-W
4 W−1506.000.00A10-Ehrenhaft-IsmailA9-Dunas-Schooler
3 W41705.001.00A2-O'Briant-KuhnA14-Petro-Petro
4 E44203.502.50A6-Stemkovski-StemkovskiA7-Fuchs-Koury
4 W44203.502.50A13-Robb-RobbA5-Poindexter-Hungerford
4 W54501.504.50A1-Copeland-Creech JrA12-Vinzani-Gripman
4 W54501.504.50A3-Senzel-LaskeA8-Stein-Anderson
4 W75100.006.00A4-Folmer-ClaytonA11-Sparks-Blair
3 NTE−31502.000.00B8-Korbin-RossB5-West-Carr
3 NTE34001.001.00B4-Iking-HowardB6-Kovach-Heavner
4 W44200.002.00B3-Day-SchlacksB7-Duke-Miller-Anderson

Board 16
West Deals
E-W Vul
Q 9 2
Q 10 7 3
6 3
K J 6 4
A K 6 5
A J 8 5 4 2
Q J
Q
N
WE
S
J 10 8 7 4
9
A K 8 2
9 8 5
3
K 6
10 9 7 5 4
A 10 7 3 2

EW 5; EW 2; NS 2; Par −650

ContractScoreMatchpointsPairPair
   N-SE-WN-SE-WN-SE-W
6 E−11005.500.50A3-Senzel-LaskeA7-Fuchs-Koury
4 W−11005.500.50A4-Folmer-ClaytonA10-Ehrenhaft-Ismail
5 ×N−35004.002.00A9-Dunas-SchoolerA8-Stein-Anderson
4 E46202.503.50A1-Copeland-Creech JrA11-Sparks-Blair
4 E46202.503.50A5-Poindexter-HungerfordA12-Vinzani-Gripman
4 E66800.505.50A2-O'Briant-KuhnA13-Robb-Robb
4 E66800.505.50A14-Petro-PetroA6-Stemkovski-Stemkovski

Board 17
North Deals
None Vul
A J 3
6
A J 9 7 3
K 10 7 3
K Q 10 5
A K Q 2
2
9 8 5 4
N
WE
S
8 7 2
J 8 4
Q 8 5
A Q J 2
9 6 4
10 9 7 5 3
K 10 6 4
6

EW 2; NS 3; EW 3; EW 1N; EW 1; Par +100: EW 3×−1; EW 4×−1

ContractScoreMatchpointsPairPair
   N-SE-WN-SE-WN-SE-W
2 ×N32806.000.00A1-Copeland-Creech JrA11-Sparks-Blair
3 W−1505.001.00A3-Senzel-LaskeA7-Fuchs-Koury
3 ×N−11004.002.00A5-Poindexter-HungerfordA12-Vinzani-Gripman
2 E31103.003.00A4-Folmer-ClaytonA10-Ehrenhaft-Ismail
2 NTE21202.004.00A2-O'Briant-KuhnA13-Robb-Robb
2 E31401.005.00A14-Petro-PetroA6-Stemkovski-Stemkovski
1 NTE31500.006.00A9-Dunas-SchoolerA8-Stein-Anderson

Board 18
East Deals
N-S Vul
9 2
Q 8 7
A J 9 7
7 5 3 2
10 7 6 4
A K 10 3
8
A K 6 4
N
WE
S
K Q 3
J 6 2
10 5 3 2
Q 9 8
A J 8 5
9 5 4
K Q 6 4
J 10

E 2; EW 2; EW 1N; EW 2; W 1; NS 1; Par −110

ContractScoreMatchpointsPairPair
   N-SE-WN-SE-WN-SE-W
1 NTE−21006.000.00A2-O'Briant-KuhnA13-Robb-Robb
2 NTE−1504.002.00A3-Senzel-LaskeA7-Fuchs-Koury
1 NTE−1504.002.00A5-Poindexter-HungerfordA12-Vinzani-Gripman
1 NTE−1504.002.00A14-Petro-PetroA6-Stemkovski-Stemkovski
1 NTE1902.004.00A1-Copeland-Creech JrA11-Sparks-Blair
2 S−11001.005.00A4-Folmer-ClaytonA10-Ehrenhaft-Ismail
1 NTE21200.006.00A9-Dunas-SchoolerA8-Stein-Anderson

Board 19
South Deals
E-W Vul
5 2
J 10
K 6 5 3 2
A K J 2
A J 8 7
Q 9 5
Q 7 4
Q 6 4
N
WE
S
K Q 10 6 4 3
8 3 2
J 10
8 7
9
A K 7 6 4
A 9 8
10 9 5 3

NS 4; NS 5; NS 5; NS 1N; Par +420

ContractScoreMatchpointsPairPair
   N-SE-WN-SE-WN-SE-W
3 ×E−38006.000.00A2-O'Briant-KuhnA12-Vinzani-Gripman
4 ×E−25005.001.00A8-Stein-AndersonA7-Fuchs-Koury
4 S44204.002.00A3-Senzel-LaskeA14-Petro-Petro
5 N54003.003.00A6-Stemkovski-StemkovskiA13-Robb-Robb
3 E−22002.004.00A4-Folmer-ClaytonA9-Dunas-Schooler
3 S41701.005.00A5-Poindexter-HungerfordA11-Sparks-Blair
3 S51500.006.00A1-Copeland-Creech JrA10-Ehrenhaft-Ismail

Board 20
West Deals
Both Vul
J 10 7 4
J 9 4
K Q J
J 5 2
A Q 6 5 3
K Q
9 6 5
Q 10 8
N
WE
S
8 2
A
A 10 8 7 4
A 9 6 4 3
K 9
10 8 7 6 5 3 2
3 2
K 7

EW 3N; EW 3; EW 4; EW 4; Par −600

ContractScoreMatchpointsPairPair
   N-SE-WN-SE-WN-SE-W
3 NTE−33006.000.00A6-Stemkovski-StemkovskiA13-Robb-Robb
4 W−11004.501.50A1-Copeland-Creech JrA10-Ehrenhaft-Ismail
3 NTW−11004.501.50A3-Senzel-LaskeA14-Petro-Petro
3 NTE36002.004.00A2-O'Briant-KuhnA12-Vinzani-Gripman
3 NTW36002.004.00A5-Poindexter-HungerfordA11-Sparks-Blair
3 NTW36002.004.00A8-Stein-AndersonA7-Fuchs-Koury
3 NTW46300.006.00A4-Folmer-ClaytonA9-Dunas-Schooler

Board 21
North Deals
N-S Vul
7 5
6 2
K Q 9 2
K 7 4 3 2
A K 9 4 3
10 6 5 4
9 8 6 5
N
WE
S
K 10 8 6 2
Q J 10 7 5
8 7 3
A Q J 9 4 3
8
A J
A Q J 10

N 4; S 5; S 3; EW 3; N 4; NS 2N; NS 1; Par +300: EW 5×−2

ContractScoreMatchpointsPairPair
   N-SE-WN-SE-WN-SE-W
4 S46205.500.50A2-O'Briant-KuhnA12-Vinzani-Gripman
4 S46205.500.50A5-Poindexter-HungerfordA11-Sparks-Blair
5 ×W−23004.002.00A1-Copeland-Creech JrA10-Ehrenhaft-Ismail
4 S−11002.503.50A3-Senzel-LaskeA14-Petro-Petro
4 S−11002.503.50A6-Stemkovski-StemkovskiA13-Robb-Robb
4 ×S−12001.005.00A8-Stein-AndersonA7-Fuchs-Koury
4 ×S−25000.006.00A4-Folmer-ClaytonA9-Dunas-Schooler

Board 22
East Deals
E-W Vul
J 10 9 8 3
10 4
A 3 2
A 6 3
Q 2
A K J 7 5
K 4
J 10 8 7
N
WE
S
7
Q 8 6 3 2
J 10 9 5
K 5 4
A K 6 5 4
9
Q 8 7 6
Q 9 2

NS 4; EW 3; NS 1N; NS 2; EW 1; Par +420

ContractScoreMatchpointsPairPair
   N-SE-WN-SE-WN-SE-W
5 ×W−25005.500.50A6-Stemkovski-StemkovskiA12-Vinzani-Gripman
5 ×W−25005.500.50A9-Dunas-SchoolerA1-Copeland-Creech Jr
4 N44204.002.00A2-O'Briant-KuhnA11-Sparks-Blair
4 S−1502.503.50A4-Folmer-ClaytonA8-Stein-Anderson
4 N−1502.503.50A5-Poindexter-HungerfordA10-Ehrenhaft-Ismail
5 N−21000.505.50A3-Senzel-LaskeA13-Robb-Robb
4 S−21000.505.50A7-Fuchs-KouryA14-Petro-Petro

Board 23
South Deals
Both Vul
9 5
K 8 5 2
9
Q 8 7 6 4 3
Q J 10 6 2
Q J
A 8 7 6 5
9
N
WE
S
A 7 4 3
A 10 4
J 10 2
J 10 2
K 8
9 7 6 3
K Q 4 3
A K 5

EW 4; NS 2; EW 3; NS 1N; NS 2; Par −620

ContractScoreMatchpointsPairPair
   N-SE-WN-SE-WN-SE-W
1 NTS1906.000.00A2-O'Briant-KuhnA11-Sparks-Blair
3 S−11005.001.00A6-Stemkovski-StemkovskiA12-Vinzani-Gripman
3 W31404.002.00A3-Senzel-LaskeA13-Robb-Robb
3 W41703.003.00A9-Dunas-SchoolerA1-Copeland-Creech Jr
3 S−22001.504.50A4-Folmer-ClaytonA8-Stein-Anderson
3 S−22001.504.50A7-Fuchs-KouryA14-Petro-Petro
4 W46200.006.00A5-Poindexter-HungerfordA10-Ehrenhaft-Ismail

Board 24
West Deals
None Vul
A K 5 2
A 8 7 3 2
Q 6
Q J
10 7 4
J 9 5 4
8 3 2
10 9 7
N
WE
S
9 8
Q 10
A K J 9
A K 6 3 2
Q J 6 3
K 6
10 7 5 4
8 5 4

NS 3; EW 1N; EW 2; EW 2; NS 1; Par +140

ContractScoreMatchpointsPairPair
   N-SE-WN-SE-WN-SE-W
3 S31405.920.08A3-Senzel-LaskeA13-Robb-Robb
1 NTN21204.751.25A5-Poindexter-HungerfordA10-Ehrenhaft-Ismail
1 NTN1903.582.42A2-O'Briant-KuhnA11-Sparks-Blair
3 W−1502.423.58A6-Stemkovski-StemkovskiA12-Vinzani-Gripman
3 E31101.254.75A9-Dunas-SchoolerA1-Copeland-Creech Jr
4 S−31500.085.92A7-Fuchs-KouryA14-Petro-Petro